Committee List

Advisors

- Mr. Soo Seng Poh         - Mr. Chua Chong Joo

- Ms. Hong Siang Ean    - Mr. Oo Kean Hoe

​- Dr. Wong Lai Yong        - Mr. Ooi Lin Chew

 

Organising Chairman

- Mr. Lim Kim Seng

Chief Executive  

- Fong Choon Huat

- Chai Zhi Yan

Accommodation

- Ong Ren Ching

- Khoo Sin Wye

Programme

- Lim Ming Jun

- Aaron Teh Kye Jin

- Chin Jia Jiet

- Ching Zheng Xue

- Hee Zhan Hao

Souvenir & Gift

- Lian Chau Yi

- Khaw Eugene

- Nicholas Chuan Der Li

Secretariat

- Tan Wei Kit

- Teh Jo Wen

Finance

- Oung Hong Ze

Food & Beverage

- Ong Jia Qi

- Ho Ruey Nen

- Randy Ooi Yong

 

Logistics

- Phung Wei Hung

- Terrance Tan Ee Thern

Publicity

- Tan Kang Zhe

​- Benjamin Ang Yew Wen

- Tan Kai Zhe

- Teng Sin You

 

Safety & Welfare

​- Chia Chian Yung

- Chua Yong Zheng

Teacher's Programme

- Gordon Goh Yi-Wei

- Chai Ee Jie

- Wong Jia Xuan