Committee List 委员会名单

Advisors

- Mr. Soo Seng Poh

- Mr. Oo Kean Hoe

- Miss. Foong Wai Kuan 

Organising Chairman

- Mr. Lim Kim Seng

Chief Executive

- Tyler Tan Chek Li

Programme

- Ho Wei Yuan

- Saw Ern Lei

- Eugene Cheah You Zheng

Secretariat

- Chai Zhi Yan

- Cheong Yan Yi

Finance

- Po Zi Yang

Publicity

- Stelly Tan

- Lim Kai Yang

Technical

​- Joseph Teh Zhe Xi

Facilitator

- Ooi Rui Zhe (Communication)

- Tan Chuen Keat (Librarian)
- Lennard Leong (BOM)
- Tan Zheng Ye (BOP)
- Nathaniel Lai Jia Le (MUN)
- Khaw Shao Dong (Drama)